Med en servicekontrakt er De sikret at det udstyr De har på Deres sted, bliver korrekt vedligeholdt af os.

Afhængig af aftalen vi indgår, kommer vi forbi minimum 2 gange om året og renser Deres produkter, samt gennemgår stedet generelt.